Vi er totalentreprenør innan bygg, men vi kan også hjelpe deg med mindre prosjekt.

Referansar

Einebustad i Førde

Totalentreprise

Byggeår: 2010-2011

Einebusta i Presteholten i Førde der Espeseth Bygg hadde totalansvaret for utføringa av prosjektet med alle fag lagt under seg.

Einebustad i Førde

Delentreprise

Byggeår: 2014

Einebustad på Farsund i Førde der Espeseth Bygg hadde ansvar for trearbeidet.

Ny butikk i Viksdalen

Hovudentrepresise

Byggeår: 2007-2008

Espeseth Bygg utførte alt av tre- og betongarbeid, og leigde inn underentreprenørar til dei resterande faga som elektrikar, rør, ventilasjon, grunnarbeid og flising.

Espeseth Bygg AS

Som totalentreprenør har vi faste samarbeidspartar, og kan utføre oppdrag frå start til slutt. Vi tar oss av prosjektleiinga i større prosjekt, slik at du slepp koordineringa.

Vi kan sjølvsagt også hjelpe deg med mindre snekkar- og muraroppdrag.

Sertifisert leverandør

Vi har sentralgodkjenning for bygg i tre og betong (godkjent for heile landert i klasse 1 og 2).

Riktig pris til rett tid

Vi er opptatte av ein ryddig byggeprosesses og -plass. Du skal få det du betaler for, innanfor satte tidsfristar.

Lang erfaring

Espeseth Bygg AS vart etablert i 2002 og består av 8 snekkarar og 2 hjelpearbeidarar. Dagleg leiar Kolbein Espeseth og John Ove Espeseth har nærare 30 års erfaring i bransjen.