Om Espeseth Bygg AS

TOTAL- ELLER DELENTREPRENØR

Som totalentreprenør har vi faste samarbeidspartar, og kan utføre oppdrag frå start til slutt. Vi tar oss av prosjektleiinga i større prosjekt, slik at du slepp koordineringa. Treng du hjelp til mindre snekkar- eller muraroppdrag kan vi sjølvsagt hjelpe deg med det.

NÆRARE 30 ÅRS ERFARING

Dagleg leiar Kolbein Espeseth og John Ove Espeseth har nærare 30 års erfaring i bransjen. I 2002 vart Espeseth Bygg AS etablert og i dag består vi av 8 snekkarar og 2 hjelpearbeidarar.

RIKTIG PRIS TIL RETT TID

Vi er opptatte av ein ryddig byggeprosesses og byggeplass. Du skal få det du betaler for, innanfor satte tidsfristar.

SERTIFISERT LEVERANDØR

Vi har sentralgodkjenning for bygg i tre og betong (godkjent for heile landert i klasse 1). Godkjenningsmerket er tildelt foretak for å sikre at dei som påtar seg ansvarsrett har tilstrekkelege kvalifikasjonar til å forestå oppgåver etter plan- og byggingslova.